SIVING

favoritt ikon

Generell studiekompetanse (GENS). 

Du må dokumentere Matematikk R1, eller Matematikk S1 og S2, og Matematikk R2 og Fysikk 1. Har du nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1, eller Matematikk S1 og S2, og Matematikk R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har bestått et av følgende krav:

1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014. 

1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning.

2-årig teknisk fagskole fra rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger.