REALR2

Published
Aktivert
Beskrivelse
Generell studiekompetanse (GENS) og: Du må dokumentere Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten Fysikk 1 + 2 eller Kjemi 1 + 2 eller Biologi 1 + 2 eller Informasjonsteknologi 1 + 2 eller Geofag 1 + 2 eller Teknologi og forskningslære 1 + 2.
Beskrivelse (samordna opptak)
Generell studiekompetanse (GENS) og: Du må dokumentere Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten Fysikk 1 + 2 eller Kjemi 1 + 2 eller Biologi 1 + 2 eller Informasjonsteknologi 1 + 2 eller Geofag 1 + 2 eller Teknologi og forskningslære 1 + 2.