REALKJ

favoritt ikon

Generell studiekompetanse (GENS) og:
Du må dokumentere Matematikk R1 eller matematikk ( S1 + S2) og kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.