REALFA

favoritt ikon

Du må ha:

 • generell studiekompetanse ( GENS)
 • matematikk R1 eller matematikk S1 og S2
 • toårig fordypning på videregående i ett av disse realfagene:
  • realfagsmatematikk (R1 og R2)
  • kjemi
  • fysikk
  • biologi
  • geofag
  • informasjonsteknologi
  • teknologi og forskningslære
Oversikt over krav til fag og fordypning
VG2 VG3
Krav 1: Du trenger generell studiekompetanse
Krav 2: Det er krav om et minimum av matematikk
Matematikk S1 Matematikk S2
eller  
Matematikk R1  
Krav 3: Du må ha fordypning i minimum ett av fagene under  
  Matematikk R2
eller  
Fysikk 1 Fysikk 2
eller  
Kjemi 1 Kjemi 2
eller  
Biologi 1 Biologi 2
eller  
Geofag 1 Geofag 2
eller  
Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2
eller  
Teknologi og forskningslære 1 Teknologi og forskningslære 2