REALFA

favoritt ikon

Generell studiekompetanse (GENS). 

Du må dokumentere Matematikk R1, eller Matematikk S1 og S2

Ett av følgende krav: Matematikk R2, eller Fysikk 1 og 2, eller Kjemi 1 og 2, eller Biologi 1 og 2, eller Informasjonsteknologi 1 og 2, eller Geofag 1 og 2, eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.