NORSK4

favoritt ikon

Generell studiekompetanse (GENS) og:
Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i norsk (393 timer).