NORSK4

Published
Aktivert
Beskrivelse
Generell studiekompetanse (GENS) og: Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i norsk (393 timer).
Beskrivelse (samordna opptak)
Generell studiekompetanse (GENS) og: Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i norsk (393 timer).