MEROD

Published
Aktivert
Beskrivelse
Generell studiekompetanse (GENS) og: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2 ) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.
Beskrivelse (samordna opptak)
Generell studiekompetanse (GENS) og: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2 ) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.
Type krav
Realfag