LÆMA4S

favoritt ikon

Generell studiekompetanse (GENS) og:
Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (309 timer) og samisk som første-/andrespråk (309 timer) og gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng. Hvis du har dekket samisk på en annen måte, blir gjennomsnittskarakteren beregnet på grunnlag av karakterene i norsk. Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.