ING4R2

favoritt ikon

Generell studiekompetanse (GENS).

Du må dokumentere Matematikk R1, (eller Matematikk S1 og S2), og R2, og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2.

Har du nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1, (eller Matematikk S1 og S2), og R2, og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2.

Har du 2-årig teknisk fagskole fra rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning. Her er det krav om karakteren C eller bedre i matematikk, eller bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag. Her er det krav om karakteren C eller bedre i matematikk etter fagplan av 2014.