HING

Published
Aktivert
Beskrivelse

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger).
Type krav
Realfag