Generell studiekompetanse

favoritt ikon

Du må dokumentere generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også Samordna Opptaks informasjon om generell studiekompetanse