ENG4

favoritt ikon

Generell studiekompetanse (GENS) og:
Du må dokumentere gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i engelsk (140 timer). Du dekker kravet hvis du har bestått programfag i engelsk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.