Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

European Wind Energy Master (EWEM) er et 2-årig masterprogram. Du får kunnskap i teoretiske og anvendte vitenskaper som ligger til grunn for fremtidens vindenergi systemer. Forskningen på effektive og kostnadseffektive måter å utnytte vindenergi på gjør fagområdet stadig mer attraktivt og konkurransedyktig.

Du kan spesialisere deg i: Vindfysikk, Rotordesign, Elektriske kraftsystemer og Offshore Engineering.

Studiet tilbys ved fire universiteter som er verdensledende innen forskning og utdanning på vindkraft til havs: Delft University of Technology (coordinator) (Nederland), Technical University of Denmark (Danmark), Norwegian University of Science and Technology (Norge) og Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Tyskland).

Etter et masterprogram kan du jobbe i tverrfaglige avdelinger i industrien eller fortsette på en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Du finner mer informasjon på European Wind Energy Master sin nettside: https://ewem.tudelft.nl/

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science