Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Videreutdanning i psykisk helsearbeid ved NTNU er en tverrfaglig videreutdanning på 60 studiepoeng, som kan tas på heltid (ett år) eller deltid (to år). Undervisningsaktivitetene gjennomføres i hovedsak fysisk, men noe digital undervisning kan forekomme. Studiet har en praksisperiode som varer i åtte sammenhengende uker. Studieprogrammet har fokus på psykisk helse og ulike tiltak for mennesker med psykiske lidelser, samt konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, dens familie og nettverk. Videreutdanningen vektlegger brukerens erfaringer, utfordringer og ressurser, hverdagsliv, kommunikasjon og relasjoner. Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid med mennesker som har psykiske lidelser innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i psykisk helsearbeid