Nøkkelinformasjon

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Om studiet

Videreutdanning i psykisk helsearbeid ved NTNU er en samlingsbasert videreutdanning som kan tas på fulltid (ett år) eller deltid (to år). Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde som fokuserer på psykisk helse. Faget omfatter tiltak for mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Videreutdanningen i psykisk helsearbeid legger vekt på den praktiske hverdagens betydning for utvikling og forskning, og setter kunnskap inn i en kontekst der møtet mellom fagfolk og brukere er i fokus.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Alle utdanninger innen