Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar ved NTNU ble etablert pga økende behov for personell som utfører rutinemessige ultralydundersøkelser av hjerte og kar. En ultralydteknikers oppgave er å fremstille bilder, rapportere og overlate videre analyse til spesialisten. Ultralydteknikere innen ultralyd av hjerte og kar gjør standardiserte opptak, tar del i opplæring av nytt personell og innehar særskilt kompetanse på apparatur og teknologi som komplementerer spesialistens kliniske og medisinske kompetanse. Hovedfokus er på ultralydteknologi, apparatlære, ergonomi og bildeframstilling av hjerte og kar. Hvert semester starter med en samling på campus i Trondheim med forelesninger og ferdighetstrening, og følges deretter opp med teoretiske leksjoner og arbeidskrav på nett. Det er obligatorisk deltakelse på samlinger og praksisstudier. Videreutdanning i hjerte og kar tilbys på deltid over to år og kan innpasses i Master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar

Alle utdanninger innen