Videreutdanning i kreftsykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Dette er studiet for sykepleiere som arbeider, eller ønsker å arbeide innen kreftomsorgen. Det er et økende behov for sykepleiere med spesialkompetanse innenfor kreftomsorgen både i kommunehelsetjenesten og i sykehus.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått videreutdanning