Videreutdanning i intensivsykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høyere nivå

Studiepoeng

90

Semester

3

Om studiet

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med akutt og/eller kritisk syke pasienter hvor situasjonen ofte er livstruende og kompleks, og hvor sykdomstilstanden kan endre seg raskt? Som intensivsykepleier ivaretar du pasienter som har behov for kontinuerlig overvåking, pleie og medisinsk behandling for å opprettholde livsviktige funksjoner.

 

Videreutdanning i intensivsykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring. Vi tar opp studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund.

 

Videreutdanningen i intensivsykepleie kvalifiserer deg til spennende oppgaver i intensiv- og overvåkningsavdelinger, brannskadeavdelinger, barneintensiv- og neonatalavdelinger i spesialisthelsetjenesten, og til prehospitale tjenester utenfor sykehus. Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i intensivsykepleie

Tilbys ved:

  • NTNU i Ålesund
  • NTNU i Gjøvik
  • NTNU i Trondheim