Nøkkelinformasjon

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Studietempo

Deltid

Om studiet

Dette er et fleksibelt deltidstudium for alle som jobber med veg og jernbane i offentlig eller privat sektor. Studiet er initiert av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet (tidligere Jernbaneverket) for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå. Gjennom studiet skal du lære å utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb.

Kvalifikasjon/tittel

Master i vegteknikk

Alle utdanninger innen