Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Dette er et fleksibelt deltidstudium for alle som jobber med veg og jernbane i offentlig eller privat sektor. Studiet er initiert av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet (tidligere Jernbaneverket) for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå. Gjennom studiet skal du lære å utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb.

Kvalifikasjon/tittel

Master i vegteknikk

Alle utdanninger innen