Psykologutdanning, 6-årig løp favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Profesjonsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

360

Semester

12

Om studiet

Er du interessert i mennesker? Hvordan kan du bidra til å forbedre andre menneskers livskvalitet og livsvilkår? Har du lyst til å jobbe som autorisert psykolog? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetansen du trenger.

Psykologi handler om hvordan og hvorfor du tenker og føler, og om å forstå avvikende atferd. Studiet er bygd opp av teoretiske, kliniske og praktiske emner, og varer i 6 år. Du får klinisk erfaring fra første semester og får i løpet av studiet erfaring med pasienter i ulik alder og med ulike livssituasjoner.

Det er mangel på psykologer i Norge, og mye tyder på at behovet vil øke. Som psykolog kan du arbeide innenfor et bredt felt i samfunnet, først og fremst i helse- og sosialsektoren, skoleverket og med arbeid og attføring. Psykologer arbeider innen psykisk helsevern for eksempel ved

  • sykehus
  • psykiatrisk sykehus
  • poliklinikk
  • PP-tjenesten
  • helsestasjon
  • barnevernet
  • privat praksis

I tillegg kan du jobbe med undervisning og forskning eller som konsulent innen organisasjons- og ledelsesutvikling.

 

Kvalifikasjon/tittel

Candidatus psychologiae/Candidata psychologiae

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

56.70 (primær)
64.30 (ordinær)

Studieplasser

90

Søknadskode (SO)

194941

Lignende utdanninger