Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Hvordan blir produkter til? Hvordan kan man være med å skape nye produkter? Dette studieprogrammet handler om produkter i vid forstand - fra små høreapparater til store vindmøller. Studieprogrammet går over 5 år. De to første årene består av grunnleggende ingeniørfag og realfag i tillegg til at du får en smakebit på hvilke spesialiseringer som finnes ved studieprogrammet. Flere av fagene er svært praktiske og består av prosjekt- og teamarbeid. Du vil blant annet lære om:

  • Produktutvikling
  • Produksjon og ledelse
  • Mekanikk - læren om krefter og bevegelse
  • Termodynamikk og energiteknikk

 

Etter de to første årene er grunnlaget på plass og du velger studieretning for resten av studiet. Studieretningene har flere fagprofiler og gode valgmuligheter.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

52.60 (primær)
53.40 (ordinær)

Studieplasser

126

Søknadskode (SO)

194766

Lignende utdanninger