Fakta

Sted:
Gjøvik
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Nasjonal paramedic-utdanning er et videreutdanningstilbud for autoriserte fagarbeidere i ambulansefaget og sykepleiere med minimum 1 års praksis i 100% stilling i en profesjonell ambulansetjeneste og består av en årsenhet på 60 studiepoeng.

Målet med studiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket for å kunne ha en utøvelse som er i samsvar med helselovgivingens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Nasjonal Paramedic-utdanning gjennomføres på deltid. Undervisning vil foregå på NTNU i Gjøvik og i helseforetak i Helse Sørøst. Det benyttes også nettstøttet undervisning i mellomperiodene. Sykehushospitering og/eller simulering skal inngå i de tre siste emnene. Tilsammen inngår 3 uker hospitering.

Kvalifikasjon/tittel

Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell

Alle utdanninger innen