Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300.00

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

ING4R2

Poenggrenser 2020

  • 54.80 (primær)
  • 55.50 (ordinær)

Studieplasser

38

Søknadskode (SO)

194755

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Materialteknologi er læren om materialer og hvordan man på best mulig måte kan benytte denne kunnskapen. Dette innebærer å forstå hvordan strukturen til ulike materialer er avgjørende for dets egenskaper og bruksområder. Materialteknologi er tverrfaglig og omfatter alt fra fremstilling av aluminium, stål og silisium til utvikling av nye materialer. Materialene utvikles for bruk i blant annet petroleumsvirksomhet, energiteknologi og fremkomstmidler eller til mer dagligdagse produkter som kniver. Materialteknologi er derfor et viktig satsningsområde for norsk industri. God kompetanse i materialteknologi og riktig materialvalg kan spare bedrifter for mye penger og arbeid!

I dag står materialteknologer overfor spennende utfordringer som miljøvennlig metallframstilling og resirkulering, avansert materialbruk innenfor olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen og i nordområdene, samt utvikling av nye materialer basert på nanoteknologi for miljøvennlig og effektiv utnyttelse av våre nasjonale energiressurser.

Hvorfor velge materialteknologi?

Materialteknologi er studiet for deg som er nysgjerrig på hvorfor ulike materialer benyttes til ulike formål, hvordan de lages og er sammensatt og hvordan de kan utvikles og forbedres. Studiet gir kompetanse på områder som er viktige for Norge som industrinasjon, både i dag og i framtiden. NTNU har en av verdens beste profesjons- og forskerutdanninger innenfor dette fagområdet. Du vil som materialteknologistudent nyte godt av denne kompetansen, og få en utdannelse som oppleves både relevant og karrierefremmende i en senere jobbsituasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Alle utdanninger innen