Fakta

Sted:
Ålesund
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Norske bedrifter er verdensledende i å utvikle skip og utstyr for værharde farvann og krevende maritime operasjoner. Studiet er spesielt rettet mot design av skipsutstyr og maritime systemer. Du blir utfordret i å utvikle nye løsninger som skaper sikkerhet og som møter dagens miljøkrav. Du lærer også om avanserte systemer som inkluderer roboter, kraner og vinsjer i et komplekst samspill med brukere.

Målet er å utdanne innovative produktutviklere. Du lærer å kombinere spisskompetanse innen produktutvikling og konstruksjon med systemdesign og menneskelige faktorer. Du jobber også tverrfaglig med andre yrkesgrupper.

Dette er et internasjonalt masterprogram, som rekrutterer studenter fra hele verden. Undervisningen foregår på engelsk i et multikulturelt læringsmiljø.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Product and Systems Engineering