Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90.00

Semester

5

Studietempo

Deltid

Om studiet

Master of Public Administration (MPA) er et erfaringsbasert masterstudium med sterk internasjonal orientering for nåværende og kommende ledere i offentlig sektor, i frivillige organisasjoner, samt i private virksomheter som arbeider sammen med stat og kommune.

MPA-studiet tilbys av NTNU Handelshøyskolen og gjennomføres i et samarbeid mellom Copenhagen Business School (CBS), og Nord universitet (UiN).

Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor en flerfaglig tilnærming til økonomistyring.

Studiet dekker fem underliggende fagområder som fanger opp ulike aspekter med offentlig styring.

  • Økonomistyring
  • Organisasjon og ledelse
  • Statsvitenskap
  • Offentlig styring
  • Strategisk ledelse

Videre er samfunnsvitenskapelig metode et nødvendig grunnlag for å gjennomføre en større vitenskapelig undersøkelse i forbindelse med masteroppgaven. Den skal ha fokus på styringsmessige utfordringer i offentlig sektor, og bygge på empiriske data fra offentlige virksomheter.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Public Administration