Master i norskdidaktikk 1.-7. trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Dette er masteren for deg som ønsker å bli en ressursperson i faget på småskole- og mellomtrinnet. Hovedformålet med studiet er å utdanne lærere for grunnskolens 1.¿7. trinn. Skolen trenger norsklærere som kan fungere som faglige ressurspersoner og inspiratorer i lærerkollegier rundt om i landet. Mastergradsutdanningen gir deg mulighet til å fordype deg i ulike sider av norskfaget i grunnskolen i et samfunn i endring. Masterstudiet er samlingsbasert og kan tas som videreutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i norskdidaktikk 1.-7. trinn