Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Med en masterutdanning i matvitenskap, teknologi og bærekraft og teknologi kan du bidra til å sikre fremtidens mat for verdens befolkning, og bidra til å oppfylle Norges mål om å bli «Verdens fremste sjømatnasjon». 

Studiet omhandler både sjømat og landbruksbaserte produkter. Du får en bred kompetanse fra hele verdikjeden for fremstilling av mat, og mer dybdekompetanse rundt teknologiske løsninger for å sikre verdiskaping. En bærekraftig matindustri må produsere effektivt og lønnsomt og da er teknologikompetanse, kunnskap om bioressurser og rammebetingelser for industrien svært viktig. Kunnskap om matkvalitet og mattrygghet er selve bærebjelken i kompetansen. NTNUs brede tilbud av ingeniør- og faglige disipliner vil bidra til et bredt utvalg tverrfaglige problemløsende muligheter i denne masteren.

Kvalifikasjon/tittel

Master i mat og teknologi

Alle utdanninger innen