Nøkkelinformasjon

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Ved å ta en master i jordmorfag ved NTNU blir du kvalifisert til å gi kyndig oppfølging av kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid, og til å ivareta det nyfødte barnet. Jordmorfaget er rettet mot helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak overfor mor og barn. Jordmoryrket utøves på ulike typer fødeinstitusjoner, barselavdelinger og poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Jordmødre jobber også i primærhelsetjenesten med svangerskapsomsorg, prevensjonsveiledning og andre problemstillinger knyttet til kvinnehelse. Det er også mulig å drive privat jordmorvirksomhet og arbeide med hjemmefødsler. Fullført master i jordmorfag gir deg muligheten til å søke opptak til forskerutdanning (ph.d.).

Kvalifikasjon/tittel

Master i jordmorfag