Master i avansert klinisk sykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Mastergraden vil kvalifisere for klinisk arbeid i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Helsepolitiske reformer, ny forskning og teknologi setter stadig nye krav til sykepleieren.

Kvalifikasjon/tittel

Master i avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke