Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Oppstart: 8. januar
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: 1. desember

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Emnet er en videreføring av MA6201 Lineær algebra og geometri.


Undervisning

Dette er et studium med øvinger, nettdiskusjoner, to samlinger og skriftlig eksamen. Fullført øvingsopplegg er obligatorisk aktivitet for å fremstille seg til eksamen.

Undervisningsopplegg

Studium med fysiske samlinger

Opptakskrav

Det kreves spesiell studiekompetanse med Matematikk R1+R2, eller tilsvarende etter nærmere vurdering.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. For å få søknaden din behandlet må dokumentasjon på at du fyller opptakskravet være lastet opp innen søknadsfristens utløp.

Krav til dokumentasjon

Anbefalt forhåndskunnskap

MA6201 Lineær algebra og geometri