Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom. Kroppsøving og idrett gir deg ulike perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet, og gir grunnlag for praktisk arbeid med idrett. Studiet kaster lys på idrett som samfunnsmessig fenomen, og gir deg grunnlag for å forstå og tilpasse undervisningen til elevers ulike forutsetninger. Kroppsøvingsfagets og idrettens organisering og verdigrunnlag belyses både i et nasjonalt, internasjonalt, historisk og framtidsrettet perspektiv.

Etter endt utdanning skal du kunne arbeide med de eldste elevene i grunnskolen fra 8. trinn og til og med elever i videregående opplæring frem til 13. trinn. Lektorutdanningen i kroppsøving og idrett er for deg som ønsker å være lærer, trener eller leder i skole og idrett.

 

 

 

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i kroppsøving og idrett / lektor

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

50.80 (primær)
55.90 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194597

Lignende utdanninger