Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300.00

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

  • 49.40 (primær)
  • 53.30 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194684

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Historiefaget bygger bro mellom fortid, nåtid og fremtid. Lektorutdanning i historie er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i historie. Vårt viktigste læringsmål er å utdanne historielærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Vi vil skape den gode læreren og utdanne mennesker som kan inspirere elevene og gi dem et positivt møte med historiefaget i skolen. 

Kvalifikasjon/tittel

Master i historie / lektor

Alle utdanninger innen