Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Master i klinisk helsevitenskap gir deg kunnskap om helsetjenestens oppbygging og virkemåte, vurdering av risikofaktorer for sykdom og ulike tiltak i helsetjenesten, samt kunnskap for å delta i utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekt i egen organisasjon.

Gjennom dette studiet vil du tilegne deg kompetanse og kunnskap som kan anvendes videre i klinisk praksis.

Du kan velge mellom toulike studieretninger: fedme og helse eller smerte og palliasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk helsevitenskap

Alle utdanninger innen