Intensivsjukepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

90

Semester

3

Om studiet

Studiet vil gje kompetanse i å utøve intensivsjukepleie og delegert medisinsk behandling til akutt og kritisk sjuke pasientar. Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike intensivavsnitt i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus. Samhandlingsreformen aukar behovet for intensivsjukepleie også i kommunane.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått videreutdanning