Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: ING4R2
Poenggrenser 2023:
  • 55.40 (primær)
  • 55.40 (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 194764

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig sivilingeniørutdanning som gir brede grunnleggende ferdigheter innenfor kjemi, teknologi og andre naturfag. Utdanningen gir solid innsikt innen den spesialiseringen du velger og forståelse av de industrielle prosessene som brukes. Spesialiseringene du kan velge er kjemi, bioteknologi, kjemisk prosessteknologi og materialkjemi og energiteknologi. Innen alle spesialiseringene vil du i tillegg velge en hovedprofil av emner, som gjør at du får fordype deg i akkurat det du synes er mest spennende. Samtidig lærer du prosjektarbeid og kommunikasjon - og får kontakter som er nyttige resten av livet. Laboratorietesting er en viktig del av studiet. Som sivilingeniør vil du tilegne deg kunnskaper som gjør deg i stand til å bidra til den teknologiske utviklingen. Studiet egner seg for deg som ønsker fordypning i kjemisk teknologi, bioteknologi, materialer eller i miljøutfordringer

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Alle utdanninger innen