Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Studiet for sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor området helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. NTNU i Ålesund har 40 faste studieplasser til utdanningen. 

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått videreutdanning