Nøkkelinformasjon

Nivå

Videreutdanning

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. august

Oppstartsdato

30. august

Om studiet

Emnet tar for seg ledelse og lederskap i prosjekter, og vil gi en innføring i bl.a. prosjektet som arbeidsform, prosjektlederrollen, interessenthåndtering, prosjektmål, prosjektmodeller, konsept- og prosjektvalg, prosjektorganisering, teamutvikling, ledelse av globale og distribuerte prosjekter, kunnskapsledelse, kommunikasjon, konflikt, håndtering av media, prosjektstyring, bærekraftig utvikling, tidligvarsling og prosjektavslutning.

Emnet gjennomføres med et fleksibelt undervisningsopplegg som kan tilpasses deltakernes arbeidshverdag. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne, og vi anbefaler for størst mulig læringsutbytte at deltakerne jobber sammen i grupper på inntil tre gjennom hele emnet. Deltakere som tilhører samme virksomhet eller som sitter geografisk nært hverandre oppfordres til å danne grupper. Dette meldes inn til kursleder før kurset starter.

Emnet består av fire undervisningsmoduler. Emnet innledes med en introduksjonssamling som gjennomføres digitalt. Deretter gjennomføres undervisningen gjennom tre moduler med nettbasert undervisningsopplegg, før emnet avsluttes med en fjerde modul. Den siste modulen vil i all hovedsak fokusere på gjennomføring og veiledning av semesteroppgaven, der studentene jobber i grupper på inntil tre studenter. Det gjennomføres to samlinger i modul 4, en introsamling og en avsluttende samling. Samlingene er frivillige, men de har stor betydning for læringsutbyttet til den enkelte. Det er satt opp to nettbaserte veiledningstimer gjennom hver av de fire modulene.

Eksamen er en gruppebasert semesteroppgave, som gjennomføres i modul 4 av emnet.

Studiets oppbygging

Tid og sted for undervisning

Modul 1:

Digitalt oppstartsmøte, onsdag 30. august kl 12-14

Innleveringsfrist modul 1: fredag 20. oktober kl 16:00 

 

Modul 2:

Oppstart modul 2: mandag 23. oktober

Innleveringsfrist modul 2: mandag 18. desember kl 1600 

 

Modul 3:

Oppstart modul 3: tirsdag 2. januar

Innleveringsfrist modul 3: fredag 23. februar kl 1600

 

Modul 4:

Fysisk oppstartsmøte modul 4: torsdag 7. mars kl 1000-1600 Sted: Trondheim

Innleveringsfrist semesteroppgave: fredag 3. mai kl 1500 

 

Fysisk avslutningssamling: 7.-8. mai Sted: Trondheim

 

I hver modul tilbys veiledning/"åpent kontor" til gitte tidspunkt.

Eksamensbeskrivelse

Eksamen er en semesteroppgave som gjennomføres i modul 4 av emnet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Opptaksinformasjon

Prioritering av søkere:

1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen.
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.