Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Oppstart: 8. januar
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: 1. desember

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Emnet utvider og utdyper analysen fra MA6101 Grunnkurs i analyse 1 i innhold, anvendelser og abstraksjonsnivå. Uendelige rekker står sentralt, med fokus på potensrekker og Taylorutvikling. Videre er differensialligninger et sentralt tema. Grunnleggende analytisk geometri i planet blir behandlet. Det legges vekt på stringens.


Undervisning

Dette er et studium med øvinger, nettdiskusjoner, to samlinger og skriftlig eksamen. Fullført øvingsopplegg er obligatorisk aktivitet for å fremstille seg til eksamen.

Undervisningsopplegg

Studium med fysiske samlinger

Opptakskrav

Det kreves spesiell studiekompetanse med Matematikk R1+R2, eller tilsvarende etter nærmere vurdering.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. For å få søknaden din behandlet må dokumentasjon på at du fyller opptakskravet være lastet opp innen søknadsfristens utløp.

Krav til dokumentasjon

Anbefalt forhåndskunnskap

MA6101 Grunnkurs i analyse 1