Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studiet tar for seg et fag og formidling av faget med utgangspunkt i spørsmålene hva, hvordan, hvorfor og for hvem?

Bli kjent med alle overveielsene som er knyttet til opplæring i faget i skole og bedrift, og formidling av fagområdet ellers i samfunnet.

Masteren tar for seg undervisning og læring i ditt aktuelle fagområde, både i et teoretisk og i et praktisk perspektiv.

Kvalifikasjon/tittel

Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

Lignende utdanninger