Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Oppstart: 14. mars
Pris:

24000

Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: 12. februar

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

25. januar 2024.

Om studiet

I dette kurset blir du kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at du får forståelse for de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering av verdiskaping.


Foreløpig kursinnhold
 
  • Digital-basert plattform som fasiliteter transaksjoner gjennom verdikjeden
  • Bruk av digitale verktøy for å optimere operasjoner
  • Crowdsourcing og åpen innovasjon
  • E-handel og Omnichannel strategier
  • Interaksjon med kunder og økt læringskapasitet gjennom digitale middel
  • Lede og styre den digitale transformasjonsprosessen
  • Optimere organisasjonsstrukturer og insentiver
  • Endre ledelsesferdigheter i takt med digitaliseringen
  • Den menneskelige siden av digitalisering

 

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med en obligatorisk samling.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.

Forelesere

Undervisningsopplegg

Studium med fysiske og digitale samlinger

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Merk: Hvis du planlegger å fullføre master i teknologiledelse og digital omstilling varierer det faglige opptakskravet mellom de ulike spesialiseringene.
For spesialiseringene Teknologibasert omstilling og Digitalisering og automatisering er det faglig krav om bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning i teknologi, økonomi eller realfag av minimum 180 studiepoengs omfang.