Fakta

Studieform: Nettstudium
Oppstart: 30. august
Studiepoeng:
2.5
Søknadsfrist: 1. juli

Informasjon oppdatert

17. mars 2022.

Om studiet

Digitaliseringen transformerer samfunnet vårt, og infrastrukturene og systemene blir stadig mer komplekse, omfattende og integrerte. Våre myndigheter, virksomheter og innbyggere opplever derfor økende avhengighet av velfungerende, sikre, tilgjengelige og pålitelige digitale tjenester.

Dette er et av fire emner på masternivå i Digital sikkerhet som tilbys gjennom Bransjeprogrammet for maritim næring.

Kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen maritim næring. Ledige plasser kan tilbys fortrinnsvis permitterte/arbeidsledige, og deretter ansatte i andre bransjer.

Faglig innhold:

  • Identifikasjon av risiko
  • Vurdering av risiko
  • Kontroll av risiko

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid i basisgrupper og egendefinert prosjektarbeid. Det legges opp til at studentene skal jobbe med problemstillinger som er relatert til sin arbeidshverdag, med fokus på teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til digital sikkerhet. Utover dette utfordres også studentene til å lage digitale presentasjoner og til å gjennomføre fagfellevurderinger av sine medstudenters arbeider.

Undervisningsopplegg

Det gjennomføres digitale samlinger på NTNUs digitale læringsplattform «Blackboard». Deltagerne deles inn i basisgrupper på 6-8 deltagere. Det gjennomføres 3 fellessamlinger (alle deltagere) à 3 timer, og 4 samlinger i basisgrupper à 3 timer. Det forutsettes deltakelse i sanntid på samlingene/ øvingene i gruppe. For å bestå modulen kreves deltakelse på minst 6 av 7 digitale samlinger.

Prosjektarbeidene gjennomføres enten individuelt eller i grupper, og skal produsere en artikkel om selvvalgt tema relevant for emnet. Arbeidene inngår i individuell mappe som vurderes med bokstavkarakter A til F.

Hele emnet gjennomføres normalt på 10 uker. Total arbeidsbelastning for deltakerne er ca. 75 timer inkludert eget arbeid.

Alle aktiviteter foregår på nett.

Opptaksinformasjon

Opptakskrav:

  1. Fullført bachelorgrad, innen IT eller teknologi/realfag eller tilsvarende 180 studiepoeng
  2. Minimum to års relevant arbeidserfaring. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.


Søkere som ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget sitt.

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen maritim næring.
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.