Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse

Alle utdanninger innen