Bachelor i ingeniørfag, olje- og gassteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Olje- og gassindustrien er Norges største bransje og norsk offshoreteknologi er verdensledende. Med lavere oljepris og økende konkurranse må nye og smarte løsninger finnes. Behovet for nye ingeniører vil fortsatt være stort i mange år fremover.

 

For at Norge skal fortsette å være en verdensledende energinasjon må installasjonene utenfor kysten vår ombygges og vedlikeholdes. Det skal også bygges mye nytt. Norske selskap er også etablert over hele verden.

 

Som ingeniør innen olje- og gassteknologi, vil du få jobbe med varierte oppgaver innen nye konstruksjoner og ombygging av eksisterende anlegg, både offshore og på land. Dette vil foregå i tverrfaglige team sammen med ingeniører fra mange ulike fag. Med denne utdannelsen vil du få en kompetanse som er godt tilpasset oljebransjen, men den vil være like relevant innen en rekke andre bransjer.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

44.40 (primær)
48.00 (ordinær)

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

194018