Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2020

  • 50.50 (primær)
  • 51.60 (ordinær)

Studieplasser

34

Søknadskode (SO)

194013

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som materialteknolog har du kunnskap om hvordan materialer fremstilles, hvordan de er sammensatt og hvilke egenskaper de har. Du og kan anvende denne kunnskapen til å velge de beste materialene til ulike formål, forstå hvorfor skader og korrosjon er oppstått, og bidra til mer bærekraftig materialvalg og miljøvennlig teknologi.

Ingeniørstudiet i materialteknologi er noe for deg som liker realfag og er nysgjerrig på hvorfor ulike materialer benyttes til ulike formål, hvordan de lages og er sammensatt og hvordan de kan utvikles og forbedres. Materialer finnes i alt fra boliger, transportmidler og elektronisk utstyr, til prosessutstyr og konstruksjoner innenfor mat-, kjemikalie- og petroleumsproduksjon. Materialer er også svært viktig for å kunne utnytte fornybare energikilder som for eksempel i vindmøller, solceller, brenselceller og batterier.

Som materialteknolog kan du jobbe med mye forskjellig og i mange ulike bransjer. Eksempler er inspeksjon av utstyr, korrosjonsovervåking, skadeundersøkelser, valg og testing av materialer, forskning og utvikling, produksjon og salg, undervisning og laboratoriearbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen