Bachelor i ingeniørfag, maskin favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Maskiningeniør er en klassisk, generell ingeniørutdanning som er etterspurt i mange bransjer. Felles for alle maskiningeniører, er at de jobber med eksisterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkter og tjenester.

Avhengig av hvilken bransje du jobber i, er vanlige oppgaver for en maskiningeniør å skape produkter og produksjonsutstyr, utvikle arbeidsmetoder for produksjon og å styre produksjonsprosesser. Markedsføring, salg og konsulentvirksomhet er heller ikke uvanlige oppgaver. Arbeidet foregår ofte i team sammen med andre ingeniører og yrkesgrupper.

Du kan studere til maskiningeniør både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund med ulike studieretninger i de tre byene. Du søker opptak til studiebyen hvor du vil studere.

Det første året har samme emner uavhengig av studiested. Det andre året starter du din spesialisering innenfor valgt studieretning på ditt studiested.

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

22

Søknadskode (SO)

194227

Lignende utdanninger