Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim
NTNU i Gjøvik
NTNU i Ålesund

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • 51.40 (ordinær)

Studieplasser

18

Søknadskode (SO)

194069

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

18

Søknadskode (SO)

194012

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2020

  • 49.50 (primær)
  • 52.30 (ordinær)

Studieplasser

85

Søknadskode (SO)

194034

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194227

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Maskiningeniører tenker helhetlig når de designer, produserer og drifter produkter og produksjonsutstyr – samtidig som fokuset er på detaljene i prosessen. Hva kan vi forandre, hva kan vi forbedre? Som maskiningeniør vil du spille en viktig rolle når ingeniører fra ulike fagfelt samarbeider for å løse kompliserte oppgaver. Maskiningeniører passer godt til å lede og samkjøre prosjekter på grunn av den brede og sentrale stillingen maskinteknikken har. Maskinteknikken utvikler seg hele tiden og er stadig på leting etter bedre produkter, materialer, prosesser, metoder og bruksområder. Krav til kvalitet, effektivitet og miljøvennlige produkter og prosesser gjør at samfunnet har et stort behov for maskiningeniører fremover.

Du kan studere maskiningeniør ved NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. De ulike studiebyene tilbyr ulike studieretninger.