Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2021

  • 46.50 (primær)
  • 52.00 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

194016

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å arbeide i grensesnittet mellom teknologi, forretningsutvikling og organisering? Har du talent for å se strukturer og muligheter? Liker du å planlegge, styre og lede? Da kan ingeniørstudiet i logistikk være noe for deg.

På alle samfunnsområder etterspørres effektivisering. Det dreier seg om å opprettholde samfunnets velferdsnivå og å gjøre næringslivet i stand til å overleve i tøff internasjonal konkurranse. For å nå disse målene er det begrenset virkning i å løpe raskere. I mye større grad handler det om å jobbe smartere, gjøre de riktige tingene og få til flyt i arbeidet. Det er dette vi kaller industriell logistikk.

Gjennom logistikkstudiet lærer du hvordan en skaper konkurransekraft og effektivitet. Dette skapes gjennom planlegging og styring av flyt, kvalitet og pålitelighet i forbindelse med innkjøp, produksjon, distribusjon og drift.

Logistikkingeniøren har kunnskap og ferdigheter til å gå inn i stillinger som innkjøpsingeniør, innkjøpssjef, kvalitetsingeniør, supply chain manager, produksjons-, transport- eller prosjektplanlegger, og i stillinger innen operativ styring på de fleste samfunnsområder.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen