Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • 46.60 (primær)
  • 49.80 (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 194016

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å arbeide i grensesnittet mellom teknologi, forretningsutvikling og organisering? Har du talent for å se strukturer og muligheter? Liker du å planlegge, styre og lede? Da kan ingeniørstudiet i logistikk være noe for deg.

På alle samfunnsområder etterspørres effektivisering. Det dreier seg om å opprettholde samfunnets velferdsnivå og å gjøre næringslivet i stand til å overleve i tøff internasjonal konkurranse. For å nå disse målene er det begrenset virkning i å løpe raskere. I mye større grad handler det om å jobbe smartere, gjøre de riktige tingene og få til flyt i arbeidet. Det er dette vi kaller industriell logistikk.

Gjennom logistikkstudiet lærer du hvordan en skaper konkurransekraft og effektivitet. Dette skapes gjennom planlegging og styring av flyt, kvalitet og pålitelighet i forbindelse med innkjøp, produksjon, distribusjon og drift.

Logistikkingeniøren har kunnskap og ferdigheter til å gå inn i stillinger som innkjøpsingeniør, innkjøpssjef, kvalitetsingeniør, supply chain manager, produksjons-, transport- eller prosjektplanlegger, og i stillinger innen operativ styring på de fleste samfunnsområder.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen