Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2020

  • 50.20 (primær)
  • 50.90 (ordinær)

Studieplasser

31

Søknadskode (SO)

194009

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du bidra til å gjøre kjemiske og bioteknologiske prosesser og produkter bedre, sikrere og mer nyskapende? I dette studiet lærer du relevante verktøy og metoder for å løse kjemiske problemer i næringslivet, og i samfunnet forøvrig. Etter endt studie vil du kunne jobbe som ingeniør innen kjemi og bioteknologi, noe som gjør deg svært ettertraktet i arbeidslivet. Ingeniører i kjemi-bioteknologi har blant annet studert fag innen prosesskjemi, kjemisk analyse, kjemiteknikk og bioteknologi.

Bachelor i ingeniørfag - kjemi, er en treårig profesjonsutdanning. Studiet er både praktisk og teoretisk, og du vil bli godt kjent med kjemilaboratoriet på NTNU. Her vil du lære verktøy og metoder for å løse kjemiske utfordringer i næringslivet, og i samfunnet for øvrig. Kjemi vil nemlig være en av nøkkelfagene for å skape en mer bærekraftig utvikling, og for å finne løsninger på dagens miljøutfordringer.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen