Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • 52.40 (primær)
  • 53.00 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 194009

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Vil du bidra til å gjøre kjemiske og bioteknologiske prosesser og produkter bedre, sikrere og mer nyskapende? I dette studiet lærer du relevante verktøy og metoder for å løse kjemiske problemer i næringslivet, og i samfunnet ellers. Kjemi er vitenskapen om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner. For å produsere og kvalitetssikre nye løsninger innen industri, matproduksjon og medisin, trenger vi dyktige kjemiingeniører. Kjemi vil være en av nøkkelfagene for å skape en mer bærekraftig utvikling og for å finne løsninger på dagens miljøutfordringer. Etter endt studie vil du kunne jobbe som ingeniør innen kjemi og bioteknologi, noe som gjør deg svært ettertraktet i arbeidslivet. Ingeniører i kjemi-bioteknologi har blant annet studert fag innen prosesskjemi, kjemisk analyse, kjemiteknikk og bioteknologi.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen