Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • 52.50 (primær)
  • 51.80 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 194009

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Vil du bidra til å gjøre kjemiske og bioteknologiske prosesser og produkter bedre, sikrere og mer nyskapende? I dette studiet lærer du relevante verktøy og metoder for å løse kjemiske problemer i næringslivet, og i samfunnet ellers. Kjemi er vitenskapen om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner. For å produsere og kvalitetssikre nye løsninger innen industri, matproduksjon og medisin, trenger vi dyktige kjemiingeniører. Kjemi vil være en av nøkkelfagene for å skape en mer bærekraftig utvikling og for å finne løsninger på dagens miljøutfordringer. Etter endt studie vil du kunne jobbe som ingeniør innen kjemi og bioteknologi med yrkestittel som ingeniør, noe som gjør deg svært ettertraktet i arbeidslivet. Det er også mulig med en 2-årig påbygging til en master etter at du har fullført bachelor i kjemiingeniør, dersom du vil studere videre.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen