Fakta

Sted:
Gjøvik
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 194947

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Geomatikk kombinerer informasjonsteknologi med kart, GPS, landmåling og geografi. For å bygge veier, bygninger og tuneller, samt gjøre flom- og skredanalyser trenger vi et nøyaktig datagrunnlag. For å samle inn informasjon brukes blant annet laserskanning og droner. Av informasjonen kan du lage 3D-modeller av terreng og bygninger. Geomatikkingeniører skaffer og analyserer informasjon som gjør at vi som samfunn kan ta gode bærekraftige beslutninger. Det er stor etterspørsel etter geomatikkingeniører både nasjonalt og globalt.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen