Bachelor i ingeniørfag - bygg favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Byggingeniørens oppgaver er å planlegge, konstruere, bygge og drifte byggverk, slik at de tilfredsstiller de krav som myndighetene og brukerne bestemmer. Med byggverk menes bygninger, veianlegg, broer, vann- og avløpsanlegg. Oppgavene løses av byggingeniører i mange ulike roller, som planleggere, konsulenter, entreprenører og myndigheter.

Studiet tilbys både som en heltidsutdanning over 3 år, og som en deltidsutdanning over 4 år.

Du kan velge mellom studieretningene; Konstruksjon og Anleggsteknikk. Konstruksjon spisser seg mot beregning av betong-, stål- og trekonstruksjoner, hovedsakelig hus med forskjellige størrelser og funksjoner men også broer, plattformer og andre byggverk. Anleggsteknikk retter seg mot deg som er interessert i å arbeide på eller i tilknytning til byggeplasser. For å kunne håndtere ulike roller og oppgaver i byggesaker, trengs både god teoretisk kompetanse og evnen til å samarbeide.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - bygg

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2015

  Alle (primær)
  61.0 (ordinær)

  Studieplasser

  10

  Søknadskode (SO)

  194067
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2015

  Alle (primær)
  35.3 (ordinær)

  Studieplasser

  35

  Søknadskode (SO)

  194003

Lignende utdanninger