Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALFA

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194747

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Det treårige bachelorprogrammet i elektrifisering og digitalisering i Trondheim er et moderne og nyskapende studieprogram for fremtidens energiarkitekter. Fremtidens energibehov og “det grønne skiftet” er avhengig av kloke hoder som kan høste fornybar strøm som samtidig finner løsninger på hvordan vi kan bruke strømmen vår smartere og mer bærekraftig. Du får en innovativ utdannelse som gjør deg i stand til å implementere nye løsninger for elektrifiseringen og det «digitale, grønne skiftet» i Norge og verden.

Den unike kombinasjonen mellom elektrifisering og digitalisering er etterspurt kompetanse i elkraft- og energisektoren, og karrieremulighetene er mange. Du kan jobbe i alt fra nettselskap, kraftselskap, IT-bedrifter, elektroteknisk industri, generell industri, konsulentselskaper, offentlig forvaltning, forskning og utdanning.

Studiet vil blant annet ta for seg den revolusjonerende utviklingen innenfor vindkraft, solelektrisk energi, energilagring, forbruksfleksibilitet og elektrifisering av transport. Du vil også lære om hvordan du kan forbedre og effektivisere elektriske kraftsystemer ved bruk av informasjonsteknologi, kommunikasjonsteknologi, datavitenskap, kraftelektronikk og kybernetikk.

Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet, fortsette på en to-årig mastergradsutdanning i Norge eller satse på videre studier i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Elektrifisering og digitalisering